Čím si starší, tým si lepší – taký stav ducha a intelektu môže nadobudnúť každý! !!

15. septembra 2015, romanbednar, Filozofia ŽIVOTA

Ľudský mozog je schopný s pribúdajúcimi rokmi pracovať čoraz lepšie a efektívnejšie. O.i. vám to môžem potvrdiť mojou vlastnou skúsenosťou. Samozrejme, že možné je niečo také len v tom prípade, ak ho niekto pravidelne a sústavne v priebehu rokov intelektuálne zaťažoval a trénoval a zároveň, ak to bolo pre neho potešením a nie len nútením sa.

Starší ľudia myslia síce pomalšie ako mladšíˇ(nie je to vždy tak ), zato ale dôkladnejšie a uváženejšie. Kto sa s radosťou a mladistvým nadšením dokáže neustále učiť a byť neprestajne zvedavý na nové poznanie, ten bude s pribúdajúcimi rokmi skutočne lepší a lepší. Kapacita nášho mozgu je absolútne neobmedzená.

Skutočná a veľká múdrosť staroby však nikdy nie je zadarmo a už vôbec nie je samozrejmou výsadou vysokého veku, ako si to mnohí starí ľudia myslia. Nič nie je infantilnejšie a úbohejšie, ako keď sa starec, ktorý toho v hlave naozaj veľa nemá, dáva ako múdra autorita. Aby človk dosiahol skutočnú a všestrannú múdrosť na to treba oveľa viac ako len vysokú školu, akademický titul a istý vek.

Pravidelné učenie a neuhasínajúca zvedavosť na všetko nové a neznáme je zároveň aj tou najlepšou prevenciou pred demenciou a Alzheimerom.

Chcem zdôrazniť jednu veľmi dôležitú vec. Ľudia vo vyššom veku by sa nemali nikdy nechať odsúvaťdo role bezmocných starčekov a stareniek, ktorí už nič nemôžu a ktorých treba len zhovievo poľutovať. Najhoršie je však to, ak sa sami do nej odsunú a smútia rezignovane a nostalgicky za svojou mladosťou a oplakávajú ju ako niečo, čo sa už nikdy nevráti a im preto neostáva už nič iné ako pasívne čakanie na smrť.

Táto tendencia je veľmi výrazná na Slovensku, kde dospelé deti často nazývajú svojich rodičov, aj ked majú len okolo 50 rokov a neraz i menej, už len dedko a babka, a tým im len „pomáhajú“, aby si už aj sami mysleli, že sú starci a kto tomu uverí a si to aj sám o sebe myslí, tak ten potom skutočne veľmi rýchlo starne, a to zvonka i znútra.

Starší vek, ak ho človek žije a prežíva naplnený opradivou múdrosťou, tak poskytuje mnoho životných kvalít, radostí a potešení, ktoré mladosť vôbec nepozná. V takom prípade extrémne narastá pozitívne a zdravé sebavedomie, múdry človek si je plne vedomý svojej vysokej vnútornej hodnoty a nepotrebuje žiadne pochvaly a uznania zvonku.

Je si absolutne istý svojimi vlastnými rozhodnutiami a riešeniami životných situácií a jeho skúsenosti a jeho múdrosť vyhľadávajú často aj iní ľudia. Je flexibilný a sebaistý a spravidla sa toto všetko pozitívne odráža aj na jeho zdravotnom stave a na jeho telesnej kondícii. Toto všetko prispieva aj k tomu, že človek s týmito vnútornými kvalitami – naviac, ak aj nefajčí a nepije alkohol a rozumne sa stravuje – tak vyzerá o desať či dvadsať rokov mladšie.

Ja osobne okrem svojo intelektu, úplne samozrejme neustále trénujem aj svoje telo, a to od skorej mladosti. Pravidelne chodim minimálne dva krát do týždňa behať do lesa – 10 až 14 kilometrov, každý deň bicyklujem a dvíham aj činky. Okrem toho mám hlboký, doslova intímny vzťah s prírodou. Chodievam často do lesov, kde meditujem a „rozprávam“ sa so stromami.

Preto na záver môj odkaz pre ľudí vyššieho veku, ale aj pre mladých : nebáť sa ísť chodníkom, ktorý vedie k múdrosti, nezávislosti a zdraviu až do veľmi vysokého veku. Každý to môže dokázať. Ale ešte jedno je pritom mimoriadne dôležité – láska!!!!!!!!!!

Láska k ľuďom a k prírode a úplne čisté srdce, bez najmenších náznakov závisti a nenávisti.

———————————————————————–
5. pokračovanie môjho románu, ktorý som začal v blogu  zo 4.9.
 
PARÍŽ A JEHO HVIEZDY

Neobyčajný a autentický príbeh mladého nadaného slovenského astrofyzika z konca 20. storočia, ktorý v Paríži nájde svoju životnú lásku
1. kapitola
Príchod do Paríža

Ginette sa po týchto slovách pôvabne usmiala a dodala:
„Prezradím vám teraz najzávažnejší dôvod môjho okamžitého súhlasu. Boli ste mi ihneď sympatický a ste ma priťahovali a ak by ste ma neboli oslovili vy, tak by som to bola urobila sama. Vidíte, Denis, také sme my, Parížanky. Ak sa nám nejaký muž zapáči, dáme mu to bez okolkov najavo a nemáme problém začať s iniciatívou ako prvé. Nárokujeme si vo všetkom to isté právo, ako aj muži a samozrejme aj vtedy, ak ide o prejavy ukázania náklonnosti či dokonca lásky voči inému pohlaviu, ale aj k tomu istému pohlaviu. Druhú časť mojej výpovede nechcem teraz bližšie rozoberať, lebo neviem či to neuráža vašu morálku a vašu predstavu o tom, aká má byť žena. Nechcem riskovať, že by som mohla pokaziť to, čo sa ukazuje byť zaujímavým a sľubným.“
Poslednú vetu vyslovila veľmi dôrazne a pozrela s takým nádherným úsmevom do jeho očí, že pocítil horúčavu zmyselnosti a doslova cítil, ako mu krv začala divoko prúdiť. Nikdy predtým neurobila na neho žiadna žena taký silny dojem ako táto Parížanka, hoci ju poznal len niekoľko minút. Fascinovalo ho veľmi aj to, že v jej žilách prúdila slovensko francúzska krv. Nevedel byl však povedať čo bolo v nej to, čomu tak rýchlo podľahol a čo ho tak z okamihu na okamih okúzlilo. Nebol vôbec typom muža, ktorého hneď chytí plameň, ak ho začne zvádzať nejaká krásna žena. Hoci mal tridsaťjeden rokov, ešte ho žiadna žena nedokázala zlákať do prístavu manželstva, aj keď sa o to už nejedna kráska pokúšala.
Mal ženy rád, ale nikdy za nimi nebehal a ani im nenadbiehal. Odkedy ho začali zaujímať ako osoby druhého pohlavia, tak rád s nimi komunikoval, ale vždy bol pritom v emocionálnej úrovni zdržanlivý. Aj keď sa dostal do veku, v ktorom sa jeho rovesníci plne opájali fantáziami a rojčivými snami o vzrušujúcich krivkach nahých žien, neprejavoval prehnaný erotický záujem o dievčatá. Vždy to však boli ženy, veľmi pekné ženy, ktoré mu nadbiehali a vyhľadávali jeho spoločnosť.
Nikdy nesúperil so svojimi rovesníkmi v tom, aby dievčatá zabával a snažil sa o ich priazeň. Priam neznášal neustále vtipkovanie, rozprávanie vtipov a povrchné pokusy o získanie náklonnosti dievčat, ako to zvykli robiť slovenskí muži, len aby im za každú cenu dokazovali, akí sú zábavní a vtipní. Z jeho pohľadu v tom úplne chýbala duchaplnosť a inteligencia. Podobne ale neznášal ani povrchné, naivné a usilovne o preteky sa chichotajúce dievčatá.
Denis sa už v detskom veku vyhýbal takému plytkému a povrchnému tráveniu času. Svoj čas radšej využíval na čítanie faktografických a vedeckých kníh a na vlastné úvahy, reflexie a pozorovania. Preto vedel rozprávať o takých veciach, ako nikto iný v jeho okolí. Jeho prednášky boli veľmi pútavé a dokázal ich podávať s takým nadšením, že v jeho prítomnosti všetci zmĺkli a započúvali sa do jeho nevšedných rozprávaní.
Dievčatá mu vždy prízvukovali, že je celkom iný ako ostatní mladíci a počúvali ho, keď už nie pre obsah jeho rozprávaní, tak v každom prípade pre jeho veľmi príjemne vibrujúci hlas a pre jeho neodolateľný úsmev s jamkami na lícach, ktorými ich dokázal okúzliť. Mal u nich oveľa väčší úspech ako jeho kamáráti, hoci títo na rozdiel od neho, robili všetko preto, len aby sa dostali do priazne dievčat.